Πανός κώμη

Πανός κώμη
Παράλια αρχαία πόλη στην Ερυθρά. Λεγόταν και Πανών. Ο Πτολεμαίος την ονομάζει Πανώ, Πανοκώμη και Πάνωπτον. Το όνομά της δεν έχει σχέση με τον Πάνα. Πρόκειται για μεταφορά στην ελληνική της ονομασία της λέξης Μπάνα, που διασώθηκε μέχρι τις ημέρες μας στην αραβική. Υπάρχει μάλιστα στην ίδια περιοχή και ακρωτήριο (στα αραβικά ρας) που είναι γνωστό με το όνομα Ρας Μπάνα.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”